עיוורון

נזק לרשתית בשל סכרת הוא הגורם העיקרי לעיוורון בארה"ב. אנשים, הסובלים מסכרת מפתחים הפרעות ברשתית. אולם, המקרים של עיוורון מהפרעות רשתית סכרתיות, ניתנים בדרך כלל לטיפול ע"י ניתוח לייזר. אנשים עם סכרת צריכים לערוך בדיקה שנתית של הרשתית, כדי לעקוב אחר מצבם. תוספים ומשלימי מזון יש בכוחם למנוע או לעצור נזקים אלה.

נזק לרשתית בשל סכרת הוא הגורם העיקרי לעיוורון בארה"ב. אנשים, הסובלים מסכרת מפתחים הפרעות ברשתית. אולם, המקרים של עיוורון מהפרעות רשתית סכרתיות, ניתנים בדרך כלל לטיפול ע"י ניתוח לייזר. אנשים עם סכרת צריכים לערוך בדיקה שנתית של הרשתית, כדי לעקוב אחר מצבם. תוספים ומשלימי מזון יש בכוחם למנוע או לעצור נזקים אלה.

התחברו אלינו בפייסבוק